Transport varslar om konflikt inom den närmaste veckan. Det beslutet tog förbundsstyrelsen på tisdagen.

Varslen gäller nya avtal för i runda tal 60 000 anställda – åkerichaufförer, terminalarbetare, miljöarbetare och anställda i bevakningsbranschen. Motparterna är Almega och Biltrafikens Arbetsgivareförbund.

Transport ordförande Lars Lindgren reserverade sig mot industriavtalen som ger 6,8 procent på tre år i LO:s styrelse. Han anser att nivåerna hamnar för långt från LO-samordningen.

– Samordningen utgick från ettårigt avtal och lönepåslag i kronor. Alla som tjänar upp till 25 000 i månaden skulle ha 700 kronor mer. Därutöver gällde 2,8 procent. Upplägget var bra och skulle ha utjämnat löneskillnaderna i LO, säger han till Transportarbetaren.

Han uttrycker också oro för att avståndet mellan avtalen och medlemmarnas förväntning på bättre löner och arbetsvillkor ska bli för stort.

– Vi sitter fast i ett ”märke” och kan bara diskutera detaljer. Hur länge är LO-medlemmarna beredda att betala avgift till ett fack som inte längre tror att det går att slåss för förbättringar, annat än på marginalen?