Svenska byggjätten svartlistade ”besvärliga” arbetare under flera år. Totalt registrerades 66 000 arbetslösa under fem år. Vad de hade gjort? Framför allt påpekat brister i säkerheten. I morgon, torsdag, har Skanska årsstämma. Några av arbetarna är nu här för att kräva upprättelse och ersättning.

Byggbranschens giganter gick under flera år ihop för ett gemensamt register över ”besvärliga” arbetare i Storbritannien. Det handlar om ett fyrtiotal företag. Att påpeka en säkerhetsbrist ansågs besvärligt. Liksom att ifrågasätta en uppsägning. Sammanlagt fanns 66 000 arbetssökande i registret, som under 16 års tid undrade varför det blev så svårt att få nya jobb.

Tidningen Byggnadsarbetaren har tittat närmare på hur den svenska jätten Skanska varit inblandad i den internationella härvan som den brittiska datainspektionen avslöjade för fyra år sedan. Och enligt dem som skötte svartlistningen gav just Skanska ovanligt hårda domar över de arbetssökande.

Byggnadsarbetaren har granskat tolv personakter från företaget som skötte registreringen, och som Skanska inte gett jobb. Elektrikern Victor Williams beskrivs som en bråkstake. Enligt honom själv var det han gjorde var att vara med i facket och påpeka säkerhetsbrister. En annan elektriker, Kieran McGurrans, fel var att han gick med i facket.

– Allt föll på plats, säger Victor Williams till tidningen om att svartlistningen uppdagats.

För både han och Kieran McGurran levde i år av ovisshet, och undrade dagligen varför ingen av de hundratals arbetsgivare de kontaktade hörde av sig. Efter 20 år i branschen.

Victor Williams är i dag ofrivillig pensionär. Kieran McGurrans är sjukskriven för ångestsyndrom.

I Storbritannien tillsattes en parlamentarisk kommitté i för att reda ut härvan. Kommitténs ordförande gick igenom samtliga personakter i registret, och hittade tre personer som misskött sig. De övriga tusentalen har framför allt påpekat säkerhetsbrister.

Trots detta har inget företag straffats. 14 företag har fått föreläggande om att lägga ner sina register. Dock inte Skanska.

Skanskas HR-direktör Veronica Rörsgård, säger till Byggnadsarbetaren att den som ”upplever” sig drabbad och har bevis ska vända sig till företaget. Vilket, enligt henne, ingen har gjort.

– Är det så är det ju beklagligt, säger hon och lägger till att hon har ”väldigt svårt att tänka sig” att något liknande pågår i Skanska i dag.

86 av arbetarna kräver nu upprättelse i domstolen i en grupptalan, där de vill ha ekonomisk ersättning.

Företrädare för arbetarna kommer till Stockholm i veckan, eftersom Skanska har sin årsstämma i morgon torsdag.