Evelina Schelin tvingades bära en skylt med sin egen bh-storlek när hon jobbade i underklädesbutiken Change. Diskriminering, slår Arbetsdomstolen fast i dag.

– Jag är jätteglad att det blev en fällande dom. Arbetsgivarna kan inte kräva vad som helst av sina anställda. Och de som är kvar kan slänga skylten åt helvete, säger en berörd Evelina Schelin.

Det var för tre år sedan som den i dag 30-åriga Evelina Schelin fick jobb som säljare i Changes butik i Sundsvall. Hon blev tillsagt att bära en namnskylt som innehöll mer än hennes namn, såväl hennes kupstorlek som bystomfång skulle vara med.

Hon tyckte att det var obehagligt, och frågade om hon måste bära brickan. Både kedjans ägare och den dåvarande regionchefen svarade ja. Regionchefen tyckte att hon skulle ”sluta fjanta sig”.

Att brickan skulle vara på, stod också med i personalföreskrifterna som satt uppe i personalrummet. Dessutom skulle de kvinnliga anställda bära brickan när företaget hade olika kampanjer i en galleria. När Evelina Schelin gick på krogen, tilltalade män henne med bh-storlek i stället för namn.

– Och de frågade efter skylten. Sa att den gjorde mer nytta på krogen än i butiken.

Trots att hon är ensamstående med två barn sade hon upp sig själv till slut. Nu har hon vidareutbildat sig.

– Jag var känslomässigt förstörd. Det var först när jag sa upp mig som jag förstod hur illa det var.

Företaget Change har hela tiden hävdat att det varit frivilligt att bära brickan. Att den fungerat som en arbetsmetod, för att bemöta kvinnliga kunder på rätt sätt.

Men AD slår i stället fast att en kvinnas storlek på byst är en personlig uppgift som handlar om den egna kroppen, och som en arbetstagare inte ska behöva skylta med. Slutsatsen som domstolen drar är att hon har trakasserats och därmed diskriminerats på grund av kön, som kvinna.

Och domstolen dömer bolaget att betala 50 000 kronor i ersättning till Evelina Schelin.

Handels ansåg också att bolaget brutit mot kollektivavtalet, som vilar på ”lag och goda seder”. De juridiska ombuden Annika Ewerblad och Annett Olofsson från LO-TCO Rättsskydd begärde därför 100 000 kronor till Evelina Schelin och lika mycket till fackförbundet .

Bolaget och dess företrädare Svensk Handel höll inte med. Och det gör inte AD heller. Domstolen anser visserligen att avtalet grundar sig på att arbetsgivaren iakttar lag och goda seder.

Men det innebär inte att ett lagbrott måste leda till skadestånd när det gäller kollektivavtalet. För att kräva skadestånd måste avtalet innehålla en skrivning som uttryckligen stöder det som hänt.

Så visst, resonerar AD, bolaget har brutit mot diskrimineringslagen genom att tvinga Evelina Schelin att bära skylten. Men det innebär inte att bolaget per automatik brutit mot kollektivavtalet, eftersom det inte finns någon skrivning om detta i avtalet.

Domstolen dömer bolaget att betala 50 000 kronor i ersättning till Evelina Schelin. Eftersom förbundet förlorade i frågan om kollektivavtalsbrott, sänker AD rättegångskostnaderna för bolaget och dess företrädare Svensk Handel med 25 procent, och summan slutar på 375 824.