I dag på eftermiddagen strandade förhandlingarna om ett nytt avtal mellan Transport och Almega Säkerhetsföretagen. Förhandlingarna gäller i runda tal 15 000 bevakningsanställda.

Samtidigt har Transports förbundsstyrelse suttit i möte hela dagen i dag för att besluta om eventuella konfliktåtgärder för 42 000 åkerichaufförer och terminalarbetare samt 4 000 renhållningsarbetare.

Båda förhandlingarna strandade i torsdags.

En skiljelinje går igen i samtliga förhandlingar. Transport och arbetsgivarna är oense om avtalsperiodens längd. Arbetsgivarna vill ha ett avtal på tre år eller 38 månader. Transport vill ha ett ettårigt avtal.

För de bevakningsanställda är förbundets utgångskrav 700 kronor mer i månaden. Dessutom vill förbundet att avsättningen till pension ska redovisas på lönespecifikationen.

Ytterligare en skiljelinje är antalet krav. Arbetsgivarna vill ha många ändringar i avtalens allmänna villkor. Transport yrkar i stort sett på rena löneavtal med små förändringar i övrigt.