– Gör först något åt de tunga jobben och tidspressen i arbetet. Sedan kan vi diskutera höjda åldersgränser i pensionssystemet, säger LO:s förste vice ordförande Tobias Baudin.

– Visst behöver alla, även LO:s medlemmar, arbeta längre för att vi ska få bra pensioner. Men i dag orkar LO-medlemmarna bara till ungefär 61 års ålder. Vi hade väntat oss mer förslag för att underlätta för dem med de tyngsta jobben att orka till 65 år i första hand, säger Tobias Baudin.

Den statliga pensionsåldersutredningen, som lämnade sitt slutbetänkande i dag, tisdag, föreslår bland annat ökade anslag till Arbetsmiljöverket för ökad tillsyn, mer forskning om arbetsmiljö och stärkt kunskap hos landets skyddsombud.

– Det är bra. I dag hinner Arbetsmiljöverket inte göra ens de kontroller som FN-organet ILO föreskriver, säger Tobias Baudin.

– Men vi hade velat se kraftigare satsningar på Arbetsmiljöverket, tillsammans med verktyg för Försäkringskassan att hjälpa sjuka människor tillbaka till arbete.

– Trygghetssystemen, alltså sjukförsäkring och a-kassa, borde gälla till 67 års ålder redan nu. I dag har du rätt att jobba kvar till 67 år enligt lagen om anställningsskydd, men när du fyller 65 år får arbetsgivaren sänkt arbetsgivaravgift, samtidigt som du själv tappar din sociala trygghet.

– Det är närmast provocerande att föreslå höjd pensionsålder när så många LO-medlemmar, inte minst kvinnorna inom Kommunal, Handels och Hotell- och restaurangfacket, inte orkar fram till nuvarande pensionsålder, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström.

– Det är i och för sig glädjande att utredningen har förstått att det krävs insatser för arbetsmiljön om ett längre arbetsliv alls ska vara möjligt. Men jag befarar att insikten saknas om vilka arbetsmiljöproblem som är de svåraste på kvinnligt dominerade arbetsplatser. Det handlar om maktlöshet och hög arbetsbelastning i kombination med fysiskt tungt arbete.

I pensionsdebatten har arbete högre upp i åldrarna stått i fokus. Men det viktiga för att finansiera pensionerna är fler arbetade timmar, understryker Annelie Nordström.

– Och det åstadkommer vi effektivast genom att alla som arbetar deltid får rätt att gå upp till heltid. Det skulle ge mer än dubbelt så många nya arbetstimmar som pensionsåldersutredningens förslag kommer att ge när de är fullt genomförda.

Roger Mörtvik, samhällspolitisk chef vid TCO, varnar politikerna för att tro på enkla recept för ett längre arbetsliv.

– Ambitionen hos pensionsåldersutredningen är god. Men frågan är komplex, det är oerhört mycket svårare än man tror att få fler att arbeta längre.

– Det räcker inte att ändra tidsgränserna för avgångsskyldighet och pensionsuttag. Det räcker inte att underlätta för människor mot slutet av arbetslivet. Det avgörande är att vi investerar tillräckligt i skolan, i arbetsmiljön och i kompetensutveckling, så att människor är anställningsbara under ett långt arbetsliv.

– Jag vill uppmana politikerna till försiktighet med att höja åldersgränsen i lagen om anställningsskydd till 69 år. Om det alls ska göras måste det ske i samråd med fack och arbetsgivare, inte genom att köra över parterna så som skedde när åldersgränsen höjdes från 65 till 67 år.