Ett treårigt plåtslageriavtal mellan Byggnads och Plåtslageriernas riksförbund (PLR) blev klart i natt. Facket är nöjt med avtalet som berör cirka 5 000 plåtarbetare.

Byggnads har fått bra respons på sina krav, till exempel när det gäller arbetstidsförkortningen och arbetsmiljön.

– Det känns bra att vi har fått upp grundlönen och dessutom fått till en höjning på ackordsprislistorna, säger Göran Tinglöv chef för Byggnads förhandlingsenhet.

Avtalet gäller från 1 april 2013 till 1 mars 2016. I år räknas lönen upp med 4, 06 kronor per timme, vilket motsvarar en höjning med 2,4 procent utifrån snittlönen. 2014 och 2015 blir höjningen 2, 45 procent. Ackordsprislistan höjs med tre procent per år.

Avtalet innehåller också en tydlig skrivning om arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön med Elektrikernas installationsavtal som förebild.

Det innebär bland annat att skyddsombud, MB-grupp eller Byggnads region får större möjligheter att begära överläggning om brister i arbetsmiljön.

Kommer parterna inte överens kan man vända sig till Arbetsmiljöverket för att avgöra frågan. Att inte genomföra en sådan överläggning innebär brott mot kollektivavtalet.