Målarfacket varslar om strejk. Avtalet är uppsagt och omkring 100 medlemmar vid cirka 20 arbetsplatser går ut i strejk den 17 april om ingen uppgörelse nåtts med Målaremästarnas riksförening innan dess.

Enligt Målareförbundet vill bland annat inte arbetsgivarna gå med på att höja de lägsta lönerna lika mycket, i kronor räknat, som övriga löner.

Förhandlingarna strandade i går, efter att ha gått in i ett intensivare skede sedan industrin gjort upp om ett treårigt avtal. Och just längden på avtalet – i kombination med lönenivån – är en orsak till att Målarförbundet går mot konflikt. Så här skriver facket:

”Måleribranschen är, genom sin ställning på inhemsk tjänstemarknad, gynnad av att det så kallade märket sätts efter betalningsförmågan hos internationellt konkurrensutsatt sektor, att då i ett slutbud för 36 månaders avtal på historiskt låga nivåer enbart presentera i princip ett rent löneavtal, tyder på en vilja att utnyttja det uppkomna läget på ett för våra medlemmar stötande sätt.”

Utöver lönekraven vill målarna ha in skrivningar om rätten till toalett även för kvinnliga målare, bättre regler om arbetskläder – och dessutom införa en rätt att vägra övertid av personliga skäl.