Nej, det nya förslag som nu lämnats till (S)-kongressen om föräldraförsäkringen räcker inte.

Kompromissen som presenterades på lördagseftermiddagen är ingen kompromiss.

Inbäddat i vaga ordalag ligger i stället en ambition om delad föräldraförsäkring som är så otydligt att de i realiteten inte innebär någonting alls.

Visst kan försvarare av kompromissen vrida sig i protester och peka på meningar i texten som:

 ”Vi socialdemokrater vill att föräldraförsäkringen ska delas lika mellan föräldrarna.”

och

”Avgörande steg ska tas så att ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen uppnås redan under nästa mandatperiod.”

Men hur lyder förslaget för att uppnå detta? Vilka är de avgörande stegen?

Faktum är att beslutet inte lovar någonting.

Den mest konkreta texten lyder:

”Ett sätt är att knyta en ytterligare månad inom föräldraförsäkringen till respektive förälder.”

Ett sätt, alltså.

Det vill säga att inte ens detta, mest konkreta, yttrande är tillräckligt konkret för att egentligen lova någonting.

Det förslag om tredelad föräldraförsäkring som bland andra S-kvinnor har ställt sig bakom finns inte med i förslaget.

Då socialdemokraterna i familjepolitiken inser att en delad föräldraförsäkring är det optimala slutmålet, då är det en svaghet att inte kunna gå längre redan under nästa mandatperiod än det nu liggande förslaget.