Det blir inget löfte om en tredelad föräldraförsäkring om Socialdemokraterna under nästa mandatperiod. Kompromissen på kongressen är klar, och innebär endast ytterligare en vikt månad åt vardera föräldern. Kanske.

Under lördagen blev alltså kompromissen i den laddade frågan om S ska prioritera att dela föräldraförsäkringen i tre delar under nästa mandatperiod. Något som LO, TCO, S-kvinnor, SSU och S-studenter kräver.

Som kompromissen ser ut nu kan det bli endast ytterligare en månad som viks till vardera föräldern. Det vill säga tre månader i stället för dagens två. Men inget om att det måste ske.

Så här ser skrivningen ut enligt det färska förslaget i Framtidskontraktet:

”Avgörande steg ska tas så att ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen uppnås redan under nästa mandatperiod. Ett sätt är att knyta en ytterligare månad inom föräldraförsäkringen till respektive förälder.”

Redan på S-kongressen 2009 tog partiet ett beslut om att genomföra en tredelade föräldraförsäkringen. Ledningen har dock aldrig gett klara besked i när det ska ske.

Föräldraförsäkringen i dag:

480 dagar totalt. (16 månader)
390 på sjukpenninggrundande nivå. (13 månader).
90 så kallade garantidagar om 180 kronor dagen, oavsett inkomst. (3månader)
I dag kan föräldrarna bestämma vem som tar vilka dagar, förutom 60 dagar som är vikta åt vardera förälder.
Enligt TCO:s pappaindex för 2012 tog pappor ut 24,4 procent av föräldradagarna förra året.