Läkarintygen ger alltför tunn information om behovet av rehabilitering och hur sjukdomen begränsar arbetsuppgifterna, visar ny avhandling vid Linköpings universitet.

Studien pekar också på stora brister i samverkan mellan läkare, företagshälsovård, arbetsgivare och försäkringskassa.

– Det kan få konsekvenser för hur patientens rätt till sjukpenning och åtgärder för återgång till arbete bedöms, säger Emma Nilsing Strid som granskat närmare 2 500 läkarintyg i Östergötland.

Resultatet visar att patientens ”aktivitetsbegränsningar” beskrivs endast i en tredjedel av intygen, trots att de nya sjukskrivningsreglerna ställer tydliga krav på detta.

– Läkare är duktiga på att sätta diagnos, det är betydligt svårare att bedöma arbetsförmåga. Det senare kräver tid, cirka 45 minuter per patienter. Ofta har läkarna mycket kortare tid på sig.

Sedan 2008 gäller nya regler för sjukskrivning och ett nytt läkarintyg. Läkare ska följa Socialstyrelsens rekommendationer, det så kallade ”försäkringsmedicinska beslutsstödet”, som anger vilka sjukskrivningstider som gäller för våra vanligaste sjukdomar, cirka ett 70-tal diagnoser. Läkaren ska också precisera hur sjukdomen påverkar arbetsförmågan och vad som behövs för återgång i arbete.

Det räcker inte längre med ett läkarintyg som bara säger att patienten inte kan jobba på grund av att hon eller han har ont i ryggen.

– Läkaren ska precisera exakt vad det är patienten inte kan göra i sitt jobb, som att lyfta, bära, gå eller utsättas för stress, säger Emma Nilsing Strid.

Syftet med ”beslutsstödet” var att åstadkomma en större samstämmighet mellan läkarna i hela landet. Bedömning av hur länge en person med en viss diagnos behöver vara sjukskriven skulle inte längre variera beroende på var personen bor och vilken läkare som sjukskriver.

I samma veva tog Försäkringskassan också fram en ny läkarintygsblankett som är anpassad till de nya reglerna för sjukskrivning. Beslutsstödet ska alltså vara ett hjälpmedel för läkarna när de ska skriva intyg om behov av sjukskrivning, precis på samma sätt som FASS är ett hjälpmedel när de ska skriva ut läkemedel.