Foto: Anders Wiklund

 

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson tycker att Medlingsinstitutets generaldirektör gör fel när han underkänner fackets syn på märket i årets avtalsrörelse.

– Medlingsinstitutets Claes Stråth är ute på djupt vatten när han tar ställning på det viset, säger LO:s avtalssekreterare.

Generaldirektör Claes Stråth har sagt till TT att det bara finns ett märke och det är på 6,8 procent, eftersom Medlingsinstitutet tittar på kostnadsökningarnas storlek. Och om Medlingsinstitutet tillsätter medlare i någon konflikt kommer deras instruktioner vara att märket är 6,8 procent

Det var ett svar på att facken nu anser att det finns två märken; ett krontal på drygt 1700 kronor på tre år och ett procenttal på 6,8 procent under tre år.

LO:s Torbjörn Johansson frågar:

– Betalar Claes Stråth med procent eller kronor när han handlar?