Arbetarrörelsens organisation för internationellt utvecklingsarbete, Olof Palmes internationella center, söker praktikanter som kan jobba för centret i sex månader utan att få betalt. I praktiken ingår även tid utomlands, där centret inte heller ger någon ersättning för de extra kostnader det medför.

Tidigare sökte centret endast praktikanter som läste på högskola, och som då hade studiemedel från CSN. Men sedan några terminer har centret frångått det, och anger i stället i sin annons att den obetalda praktiken ”kan göras som en del av högskoleutbildningen”.

– Orsaken är att det kan finnas fackliga kamrater som vill söka praktik hos oss och vi vill även ge dem möjligheten, säger Laila Naraghi Coggiola, press- och opinionsansvarig och även handledare för vissa praktikanter på Palmecentret.

Men, det har inte lett till att flera med fackliga uppdrag söker.

– Nej, vi har funderat på att ta bort skrivningen. Men kommit fram till att vi gärna vill hålla det öppet.

Hur klarar man det ekonomiskt?

– Det får man lösa själv. Man kan få tjänstledigt, och kanske har en fackklubb som anser att det är så pass intressant att man stöder det. Eller så kan man söka stipendier. Men vi har inte möjligheten att betala praktikanter.

Det handlar om sex månaders obetald praktik. I uppgifterna ingår bland annat att hantera redovisning av projektdokumentation, att vara med och ta fram beslutsunderlag och strategiska dokument i samband med årliga ansökningar och planera offentliga arrangemang. En till två månader förläggs utomlands.

– De flesta som studerar har en termins praktik och gör det här inom ramen för utbildningen. Då läser man inte annat samtidigt.

Finns det någon konflikt i att lära ut det fackliga löftet i omvärlden, om man inte själv har lön för det man gör?

– Självklart kan man inte plocka in praktikanter som gör reguljärt lönearbete. Det här är ett sätt att ge unga människor chansen att testa på saker inom ramen för sina utbildningar. Men det är inte arbete, det är praktik. Man har alltid en handledare, avstämningar och en annan sorts utvecklingssamtal. Det är en läroprocess. Men det är klart vi tänker på det.

Palmecentret står för resan för praktiktiden utomlands, men inte boende eller andra omkostnader. Den som studerar och har rätt till studiemedel kan också ansöka om extra studiemedel vid praktik i annat land.