Närmare 4,7 miljarder kronor har Arbetsförmedlingen de senaste fem åren betalat ut till privata bolag för att få arbetslösa i jobb. Det visar en granskning som SVT har gjort.

Regeringen bestämde 2008 att Arbetsförmedlingen skulle erbjuda arbetslösa bland annat rehabilitering och jobbcoachning genom privata aktörer. De privata bolagen har gjort jättevinster. Granskningen visar att flera av de 20-tal bolag som fått mest pengar av Arbetsförmedlingen mellan 2010 och 2012 haft vinstmarginaler på över 25 procent. Arbetsförmedlingen kontrollerar inte bolagens vinstnivåer, uppger SVT.