Arbetsgivarna kan tjäna minst 15 miljarder kronor på den nya försäkringsuppgörelsen med facken. Överenskommelsen är en del av avtalsrörelsen.

När LO, PTK och Svenskt Näringsliv i måndags enades om en bättre föräldraförsäkring ingår det i överenskommelsen att arbetsgivarna ska få tillbaka premier som de tidigare betalat till försäkringsbolaget Afa – och att de har möjlighet att få tillbaka ännu mer pengar i framtiden.

Det handlar om Afas avtalsförsäkringar, där den nya försäkringen för föräldrapenningtillägg kommer ingå. Det nya försäkringsavtalet innebär att 0,05 procent av de privatanställda LO-arbetarnas löner ska gå till den nya föräldraförsäkringen. Pengarna går till Afa som ska betala ut den extra föräldrapenningen till dem som är barnlediga.

I samma uppgörelse finns alltså skrivningen att arbetsgivarna ska få tillbaka tidigare premier.

– Men det är inte en bra idé att betala tillbaka pengar till arbetsgivarna. Pengarna skulle kunna användas till att utveckla de försäkringar som finns och till exempel betala den nya föräldraförsäkringen i stället för att ta av löneutrymmet, säger Lars Lindgren, ordförande för Transport.

I LO:s styrelse reserverade han sig mot försäkringsavtalet och enligt uppgift till Arbetet finns liknande kritik i åtminstone ytterligare tre LO-förbund.

Invändningarna handlar också om att pengarna som har betalats in till Afas försäkringar är en del av löneutrymmet. Återbetalningarna innebär därmed att arbetsgivarna får tillbaka lön som facken tidigare förhandlat till sig, enligt kritikerna.

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson håller inte med om det resonemanget. Han säger att försäkringen är förmånsbaserad och det betyder att arbetsgivarna ska betala kostnaden även om den preliminära inbetalningen från löneutrymmet inte räcker. Och då är det rimligt att arbetsgivarna får tillbaka om försäkringen går med överskott.

– Man kan säga att återbetalningen till arbetsgivarna är en betalning för avtalet om föräldrapenningtillägget. Det går också att säga att det är fortsättningen på en överenskommelse som vi hade förra året, säger Torbjörn Johansson.

Han berättar att facken inte lyckats komma överens med arbetsgivarna om någon annan användning av överskottet. Torbjörn Johansson säger att facket gärna vill ha en tandvårdsförsäkring, men att det inte har gått att få något gehör hos arbetsgivarna för det.

Det nya försäkringsavtalet mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv innehåller flera paragrafer utöver själva föräldratillägget. Två av dem om återbetalning till arbetsgivarna.

Den ena stadgar att Afa ska betala tillbaka inbetalda premier till avtalsgruppförsäkringen för åren 2004 till 2006. En liknande skrivning finns redan för 2012 och den innebär att privata och offentliga arbetsgivare redan har fått tillbaka 17,3 miljarder förra året, och då var det återbetalning av premier för två tidigare år.

Enligt Afas årsredovisningar för åren 2004 till 2006 var premieinbetalning för de tre åren 27 miljarder kronor. En stor del av dem gäller avtalsgruppförsäkringen. Och en mycket försiktig bedömning är att företagen får tillbaka åtminstone 15 miljarder kronor.

Den andra paragrafen handlar om framtida återbäring till arbetsgivarna. Det är en utredning som syftar till att arbetsgivarna i framtiden ska få återbäring eller återbetalning av premier när Afa-bolagen har mer pengar än de behöver.

I uppgörelsen ingår också att försäkringsförhandlingarna i framtiden ska frikopplas från de vanliga avtalsförhandlingarna.

– Förändringen av förhandlingsordningen gör att vi inte har något vapen alls i försäkringsförhandlingarna. Om de sköttes i samband med avtalsförhandlingarna så har vi möjlighet att gå i konflikt, säger Transports Lars Lindgren.

Det nya försäkringsavtalet gäller fram till den 1 juli 2016 och därefter är det möjligt att säga upp det varje år den 1 juli. Och om avtalet sägs upp upphör försäkringen att gälla.