I en krönika i Dagens nyheter den 29 mars underkänner Bengt Ohlsson tämligen motsägelsefullt all journalistik och alla sociala medier, och rekommenderar den enskilde att istället skapa ”ett verk av något slag”.

Inledningsmeningen är en fantastisk gestaltning av hur Ohlsson upplever kolumnistrollen: ”Nej, nu spyr jag på hudfärg.” (Och sen på en massa andra grejer.)

Avstampet är alltså ”Nej”; den därpå följande reaktionen tillskrivs det autonoma nervsystemet men finner till slut, liksom i efterskott, ett lagom vagt objekt: ”hudfärg” – vilket genom association får representera en stor svärm av aktuella kritiska diskurser. Man kan nog inte bli mer samtida än så!

Läs mer:

Ohlssons krönika finns tyvärr inte tillgänglig på nätet. Här är Arbetets kommentar till hans uppmärksammade artikel om engagemang från januari 2012.

Läs fler 666 tecken långa kommentarer!