2012 blev ett mycket bra år för Afa försäkring. Bolagets resultat blev 6,1 miljarder kronor i bruttovinst, mot 1, 6 miljarder året innan.

– Det beror främst på en god avkastning på aktiemarknaden, säger Rolf Eriksson, presschef.

Även avkastningen på bolagets tillgångar blev mycket god förra året. Den uppgick till 17,6 miljarder kronor, vilket innebär mer än en fördubbling jämfört med 2011. Pengarna går tillbaka till medlemmarna eftersom Afa försäkring ägs av parterna på arbetsmarknaden och inte är ett vinstdrivande bolag.

Efter sjukförsäkringsreformen 2008 har antalet personer som beviljats sjukersättning minskat drastiskt. Det har gjort att Afa sjukförsäkring har kunnat minska reserverna för framtida utbetalningar samt betala tillbaka 17,3 miljarder kronor i sjukförsäkringspremier till arbetsgivarna för tidigare.

– Den finansiella utvecklingen är mycket positiv. För sjunde året i rad har vi kunnat sätta premien till noll, och trots att vi under året har betalat tillbaka mer än 17 miljarder i premier gör vi ändå ett resultat på drygt sex miljarder, säger vd Maj-Charlotte Wallin i en kommentar till årsredovisningen.

2011 lanserade Afa en så kallad kundwebb, en e-tjänst för att underlätta och snabba upp processen i de 275 000 skadeanmälningar som årligen görs. Tjänsten har blivit en stor framgång, uppger bolaget. I dag görs ungefär varannan anmälan via webben.

Bolagets försäkringar, som är bestämda i kollektivavtal, ger drygt fyra miljoner arbetstagare ekonomiskt stöd vid föräldraledighet, sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Afa satsar också 150 miljoner kronor årligen i stöd till forskning, utveckling och kunskapsspridning inom arbetsmiljö och hälsa.

Afa försäkring har cirka 500 anställda som förvaltar 200 miljarder kronor åt ägarna, Svenskt Näringsliv, LO och PTK.