I Wigforss Samlade skrifter (1980) medföljde ett originalträsnitt av Sven-Olof Ehrén

Kan det ideologiska dödläget brytas? Ett samtal kring Ernst Wigforss

Ernst Wigforss – idealist, gentleman och ”skällebrevsmottagare nr 1”. Så har han ironiskt nog beskrivits, men han var också en av socialdemokratins stora politiker under 1930- och 1940-talen och åren därefter en flitig och intressant ideologisk skribent. Ett urval av hans skrifter och artiklar utkom i nio band på Tidens förlag 1980. Vad kan hans tankar säga oss idag? Lars Ekdahl, Anne-Marie Lindgren, Niklas Nåsander och Daniel Suhonen diskuterar.

11 april kl 18.30 • ABF-huset, Sveavägen 41. Stockholm. Fri entré