LO:s styrelse var inte enig. Tre förbund, Seko, Elektrikerförbundet och Transport, sade nej till att ställa sig bakom industrifackens löneuppgörelse.

– De tyckte att lönenivån var för låg, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Jonas Wallin, ordförande i Elektrikerförbundet, ville ha ett ettårigt avtal på 2,8 procent. Han säger att de flesta bedömare anser att samhällsekonomin är på uppgång och därför är han missnöjd med ett treårigt avtal som han dessutom anser ger alldeles för låga löneökningar.

– Det är en för dålig nivå år ett och definitivt en för låg nivå år två och tre, säger han.

Vilken nivå skulle ni vilja ha på ett treårigt avtal?

– Åtminstone uppåt nio procent, svarar Wallin.

Han anser att LO-samordningen i stort har fungerat men är missnöjd med måluppfyllelsen. Exempelvis hade förbundet gärna sett att frågan om månadsvisa pensionsinbetalningar hade kommit med.