30 000 livsmedelsarbetare får 1 600 kronor mer i månaden på tre år. De lägst avlönade får lika mycket.

– Det är viktigt för oss att upprätthålla höga lägstalöner och det är viktigt för övriga förbund i LO-familjen att vi har lyckats, säger Livs andre ordförande Gerald Lindberg.

Livs och Livsmedelsföretagen skrev under det under nya avtalet bara några minuter efter att teknikavtalet blev klart.

Lönerna höjs med 2,87 kronor i timmen från och med den 1 april, ytterligare 2,93 kronor i timmen under det andra året och med 3,44 kronor under det tredje året. Det motsvarar i runda tal 500, 510 och 580 kronor mer i månaden under vart och ett av de tre åren.

Dessutom ska 0,5 procent av lönesumman sättas av till framtida löneutfyllnad för livsmedelsarbetare som väljer att gå i delpension tidigast från och med 60 års ålder. Den första avsättningen görs under det andra avtalsåret.

– För att människor ska orka arbeta längre måste det finnas en möjlighet att gå ner i arbetstid, säger Gerald Lindberg.

Det krävs ytterligare några avtalsrörelser för att det ska bli möjligt för livsmedelsarbetare att trappa ner från och med 60 års ålder med en hyfsad ersättning för de lediga timmarna. För att nå dit krävs att två eller tre procent av lönesumman sätts av för delpension.

Ersättningen till föräldralediga förlängs med ytterligare en månad. Det innebär att de får tio procent av lönen som utfyllnad i ett halvår.

Alla nyanställda får rätt till en timmes facklig introduktion på betald arbetstid. Det kravet har Livs fått igenom i det nya avtalet.

– Vi ser det som en stor framgång. Tidigare har det svårt att få tid för att ge introduktion och framför allt att få betalt under introduktionstiden, uppger Gerald Lindberg.

Livsmedelsföretagen säger att avtalet kostar 6,8 procent på tre år. Löneökningarna blir 6,3 procent och delpensionen kostar ytterligare 0,5 procent.

– Vi har under hela förhandlingsprocessen kämpat för att hålla nere nivåerna. Flera av våra företag har ett pressat läge och det kan bli en tuff utmaning för dem att hantera dessa löneökningar, säger Livsmedelsföretagens vd Marie Söderqvist i ett pressmeddelande.

Enligt Livsmedelföretagens förhandlingschef Anna Nordin har reglerna om lönerevisioner ”ändrats på ett positivt sätt”.