Industrins parter ska ta ställning till ett nytt bud som innebär 6,8 procent på tre år.

Industrifacken har svårt att ta ställning till budet. Det erfar Arbetet. Parterna i industrin fick i morse avtalsförslaget, som innebär en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med opos slutliga hemställan, som facken sa nej till.

Facken skulle ha lämnat sitt svar klockan 10 i dag, men diskussioner pågår fortfarande i fackens avtalsdelegationer och LO:s styrelse.