Fack och arbetsgivare inom industrin har skrivit på nya avtal för runt en halv miljon anställda. Det kostar arbetsgivare 6,8 procent under tre år.

Det är ungefär 30 nya avtal som tecknades tidigare i dag. Facken fick gehör för krontalspåslag, ett nytt försäkringssystem för föräldrapenningtillägg under sex månader för alla privatanställda arbetare, delpension och höjning av lägsta lönerna medan arbetsgivarna fick igenom flexiblare regler för arbetstid och övertid. Lönepåslagen är inte särskilt höga men facken tror dock att löneökningarna kan ge ökningar av reallönerna.

Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna, säger:

– Det är bra med ett treårigt avtal. Det ger långsiktighet och en lång planeringshorisont. Vår bedömning är att avtalets kostnadsvärde är högt. Det treåriga avtalet och att vi fått igenom flexibilitetsfrågor hjälper oss att hantera kostnadsnivån.

LO-samordningens gemensamma krav var bland annat ett lönelyft på 2,8 procent i ett ettårigt avtal, krontalspåslag för avtalsområden med en genomsnittlig lön lägre än 25 000 och lika stora höjningar av lägstalönerna samt ett nytt system för föräldrapenningtillägg.

IF Metalls ordförande Anders Ferbe säger nu:

– Det här betyder att vi bibehåller och stärker LO-samordningen. Trots oerhört motstånd har vi klarat hem krontalspåslaget. Vi har fått igenom föräldralönedelarna och det kommer få stort genomslag för jämställdheten.

IF Metalls ordförande säger också att han är stolt över att facken inom industrin hållit samman. Och det är tre av LO:s industriförbund, IF Metall, Livs och GS, som tillsammans med Unionen och Sveriges Ingenjörer slutit avtal med industriarbetsgivarna.

De fem facken sa i söndagskväll nej till ett slutbud från industrins egna medlare, opo. Och nu mindre än två dygn senare är ett nytt avtal klart. Flera av fackföreträdarna säger att man fått igenom viktiga krav efter att opos bud förkastats.

– Tack vare att facken inom industrin hållit ihop har vi fått igenom en helt ny löneprocess på teknikområdet. Den fanns inte med opos slutliga hemställan, säger Ulf Bengtsson, ordförande för Sveriges Ingenjörer.

Livs ordförande Hans-Olof Nilsson säger att facken fått igenom krontalspåslaget och höjningen av lägstalönerna sedan i söndags kväll och han säger att värdet av detta är nästan en procentenhet. För Livs del ligger krontalspåslagen under de tre åren på 500. 510 och 612 kronor. Avtalets lägstalöner ska höjas lika mycket.

IF Metalls Anders Ferbe förklarar att det inte fanns något om föräldraförsäkring i opos slutliga hemställan och skrivningarna om delpension var oklara. Han pekar också på att nivån höjts från 6,6 till 6,8 procent.

Det var fem påtagligt nöjda fackförbundsordförande som tidigare i dag presenterade det nya avtalet.

– Det är en stor stund när vi kan presentera avtal för de närmaste tre åren. Jag är särskilt glad för deltidspensionen. Det är också bra att vi får ytterligare en månad med föräldrautfyllnad samt individgaranti och höjningar av lägstalönerna, säger Cecilia Fahlberg, Unionens ordförande.

Även arbetsgivarna fick igenom en del av sina krav. Anders Weihe är vd för textilföretagens branschorganisation Teko. Han säger att det skett en byteshandel. Arbetsgivarna har fått flexiblare villkor för arbetstidens förläggning och övertiden samt att tidpunkten för lönehöjning är lokalt förhandlingsbar. I gengäld får Tekoarbetarna 0,55 procentenheter högre lönepåslag, vilket ger 6,75 procent i löneökningar under tre år. Det är mer än andra avtalsområden fått och det gör att facken kan säga att de fått igenom krontalspåslaget på Tekos avtalsområde. Enligt Anders Weihe är påslagen under de tre åren, 483, 516 och 588 kronor.

Anders Weihe är även förhandlingschef hos Teknikföretagen. I verkstadsindustrin kommer arbetsgivarna att variera arbetstiden mer än tidigare. Tidigare kunde arbetspassen variera 30 minuter upp och neråt. Nu är den möjliga variationen plus eller minus 40 minuter. Anders Weihe förklarar att målet är att kunna variera veckoarbetstiden med 5 timmar.

Fakta

Avtalets värde under de tre åren är 6,8 procent. Omkring 0,5 procentenheter ska användas till deltidspension.

Avtalsperioden: 1 april i år till 31 mars 2016.

Deltidspensionen innebär att anställda ska få möjlighet att gå i deltidspension från 60 års ålder. Nu har parterna avtalat om avsättningar andra och tredje avtalsåret. Storleken varierar på de olika avtalsområdena. Livs lägger 0,2 procent andra avtalsåret och 0,3 procent det tredje året. Hos IF Metall varierar avsättningarna mellan 0,5 och 1,5 procent.

Hur lång tid det kommer ta att bygga ut systemet beror på hur stora avsättningar som görs i kommande avtalsrörelser. En jämförelse är att det tog 12-13 år att få ordning på ett sådant system för IF Metalls medlemmar som har Stål och Metall-avtalet.

Föräldraledighet: ett nytt försäkringssystem för att privatanställda LO-medlemmar. Det ger tillägg på 10 procent av lönen under sex månader. Unionens och Sveriges Ingenjörers medlemmar i industrin får föräldralön under ytterligare en månad och det betyder föräldralön under sex månader för tjänstemännen.

IF Metalls Teknikavtal:

Löneökningarna är 1,7, 1,7 och 1,9 procent och en löneöversyn på 0,4 procent som görs efter första avtalsåret och motsvarande siffra för nästa avtalsår är 0,5 procent.

• flexiblare förläggning av arbetstiden

• ändrade övertidsregler

Livs:

Krontalspåslag och lika stora höjningar av lägstalönerna

Unionens Teknikavtal:

Löneökningarna är 2, 2,1 och 2,2 procent

Individgaranti under de tre åren: 780 kronor

Lägstalönerna höjs under avtalsperioden med: 6,3 procent

Sveriges Ingenjörer:

Löneökningar under avtalsperioden: 6,3 procent

På Teknikområdet: en lokal löneprocess med individuell lönesättning