LO och Svenskt Näringsliv förhandlar igen om förändringar av avtalsförsäkringarna och om fackets krav på ett nytt system för föräldratillägg.

Centralorganisationerna återupptog sina diskussioner i går. Det betyder att det tidigare dödläget brutits. Då sa Svenskt Näringsliv att man tänkte presentera ett färdigt avtalsförslag först när fack och arbetsgivare i industrin tecknat ett treårigt avtal, och samtidigt sa industrifacken att de inte kunde göra upp med sina motparter förrän LO och Svenskt Näringsliv var klara med sina förhandlingar.

LO-facken vill ha en ny avtalsförsäkring som ger föräldrapenningstillägg under 180 dagar. Tanken är att den nya försäkringen ska se till att föräldralediga får 90 procent av sin lön under de sex månaderna. Det betyder att försäkringen ska fungera som ett tillägg till föräldrapenningen.

Facken vill också ha förändringar av avtalspensionen och av reglerna för arbetsskada. Målen är bland annat är att pensionspengarna ska betalas in och beräknas varje månad, att vållandeprövningen vid arbetsskada ska tas bort och att ersättningen vid arbetsskada höjs.