Det ser ljusare ut i industrin, enligt fackens bedömningar inför slutspurten i löneförhandlingarna. Mindre mörkt, är företagens bild.

Det är framför allt storleken på löneökningarna som kvarstår när förhandlingarna för en halv miljon industrianställda går in i ett absolut avgörande skede. I påsk kan ett nytt löneavtal bli klart — en överenskommelse som i sådana fall kommer att sätta ramarna för löneökningarna i hela samhället.

Avgörande är var konjunkturen är på väg och de prognoserna är av förklarliga skäl olika. Något ljusare och med ordentlig fart nästa år, enligt fackförbundet Unionens färska bedömning.

Enligt Unionens nya konjunkturrapport som bland annat bygger på de lokala klubbarnas bedömningar så blir det inga ytterligare försämringar för industri- och tjänsteföretagen det närmaste halvåret. Och 2014 blir det en kraftig återhämtning.

– Klubbarna bedömer att nedgången har bottnat och att vi är på väg upp. Det har vi visserligen trott tidigare också, men nedgången blev kraftigare än vi trott, säger Unionens chefekonom Gösta Karlsson.

Tongångarna är desamma hos IF Metalls klubbar.

– Framtidsutsikterna för hösten är hyggliga. Varseldiskussionerna har bytts ut mot att i stället fundera på att ta in folk, säger Anders Ferbe, IF Metalls ordförande.

Men arbetsgivarna är dystrare. Risken för en ytterligare nedgång i produktionen kvarstår, fast den har minskat något.

”Företagen är fortsatt missnöjda med storleken på orderstocken och kapacitetsutnyttjandet ligger i det närmaste kvar på bottennivån i slutet av fjolåret”, skrev Teknikföretagen i sin rapport härom veckan.

Men oavsett var konjunkturen tar vägen och var löneavtalet landar, den låga inflationen gör att löntagarna kommer att få reallöneökningar i år.