Det blir inget slutbud från de opartiska ordförandena i dag, söndag . Och det finns argument för att industrins egna medlare kommer att slipa på avtalsförslaget så länge det någonsin är möjligt.

– Min bedömning är att det inte kommer någon slutlig hemställan idag. Det är fortsatt besvärligt. För att vi ska kunna acceptera ett avtal måste lönenivån upp och LO och Svenskt Näringsliv måste ha kommit överens om en föräldramånad ytterligare, säger Anders Ferbe, ordförande för IF Metall.

Inte heller Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe tror att det kommer något slutbud i dag. Han berättar att Teknikföretagen nu diskuterar både med opo och med sina fackliga motparter. Diskussionen med facken sker på opos inrådan för att lösa ”detaljer i direkta förhandlingar”.

– Jag vill inte gå in på vilka frågor det gäller men det är kända krav. Och det är den byteshandel som krävs för att kunna komma överens, säger Anders Weihe.

Livs ordförande Hans-Olof Nilsson och GS ordförande Per Olof Sjöö berättar att det inte haft några kontakter med opo under dagen. Både GS och Livs är i huvudsak klara med sina förhandlingar med arbetsgivarna, som Arbetet berättade igår. Nu väntar de bara på ett bud från opo.

Under den senaste avtalsrörelsen sa industrifacken unisont nej till den slutgiltiga hemställan från opo, som bara innehöll lönepåslag och en avtalslängd. För de opartiska ordförandena skulle det inte se bra ut om den slutgiltiga hemställan förkastas en gång till. Och det skulle försvaga Industriavtalet. Det är argument för att opo kommer att snickra på sitt bud så länge som möjligt och se till att det är ordentligt förankrat innan det presenteras för fack och arbetsgivare.