Två av tre långtidssjukskrivna i Sverige upplever att livskvaliteten försämrats till följd av sjukskrivningen, medan mindre än varannan norrman säger samma sak.

– Vi blev överraskade av att det var så stor skillnad mellan Norge och Sverige, säger professor Rolf Rönning vid Högskolan i Lillehammer till den norska tidningen Velferd.

I det norsk-svenska forskningsprojektet uppgav långt fler svenskar än norrmän att sjukskrivningen hämmar dem socialt. Svenskarna rapporterade i högre grad om minskat självförtroende och förlorad social status i arbetslivet, och de kände sig oftare irriterade och frustrerade. Betydligt fler svenskar upplevde också att man som sjukskriven behandlas med mindre respekt.

Rolf Rönning tror att skillnaden mellan länderna kan bero på att debatten om sjukfrånvaron har förts på olika sätt. I Sverige har tonen varit hårdare. Diskussionen har handlat om att människor väljer att vara hemma utan att vara sjuka, något som göder misstänksamheten mot de sjukskrivna.