De hårdaste motsättningarna hittills i avtalsrörelsen gäller annat än lön. Byggnads och GS kräver mer inflytande för facket. Elektrikerna kämpar för att slippa en försämring.

Byggnads har tagit strid för en tuffare reglering av arbetsmiljön och huvudentreprenörens ansvar. Elektrikerna slåss för att arbetsgivarna ska fortsätta dra medlemsavgift. Och GS vill ha bättre kontroll av avtalet.

Elektrikerna och Byggnads har varslat om konflikt för att nå sina mål.

– Vi vill ha en reglering för att branschen ser ut som den gör med en massa underentreprenörer. På många byggen är det ingen ordning. Vi träffar killar som inte vet om de jobbar hos en underentreprenör eller är inlånade. Arbetsledningen vet inte vilka som är på arbetsplatsen. Och det finns oseriösa företag. Av detta blir arbetsmiljön lidande, säger Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare hos Byggnads.

Byggnads laddade för strejk som skulle ha brutit ut i tisdags morse. Men Medlingsinstitutet sköt upp byggstrejken. Det är en ovanlig åtgärd. Förhoppningen är att medlarna ska finna en lösning på konflikten inom två veckor.

Annars är strejken ett faktum. 3 000 av Byggnads medlemmar på 160 olika arbetsplatser runt om i landet är beredda att ta strid.

Byggnads vill ha skrivningar i kollektivavtalet som ser till att arbetsmiljön blir bättre. Facket kräver också att huvudentreprenören på ett bygge ska avkrävas ansvar för att anställda hos underentreprenörer får ordentligt betalt och har vettiga villkor. Byggnads sneglar på ett norskt system.

Arbetsgivarna i byggbranschen säger nej till Byggnads idéer och vill i stället försöka uppnå förändringar genom att bygga ut ID 06, som är ett id-kort och en redovisning av närvaro på byggen.

Elektrikerna vill att arbetsgivarna även i fortsättningen ska ta in medlemsavgiften åt dem. Elektrikerna vill även att arbetsgivarna ska ersätta ackordskontrollavgiften till facket med en avgift på produktionen på 0,5 procent.

Facket har lagt ett strejkvarsel, som trappas upp i fem steg med början den 1 april. Arbetsgivarna i EIO har svarat med en lockout av samma arbetsplatser och även utvidgat konflikten genom att stänga ute de anställda på elföretag som skulle kunnat få konkurrensfördelar genom att andra elföretag var i strejk.

Än så länge är det lugnast kring GS som vill ha bättre kontroll av skogsavtalet. Fackets avtalssekreterare Tommy Andersson förklarar att det handlar om att framför allt se till att rätt löner går till dem som arbetar med skogsvård och skogsplantering.

– Det förekommer att folk blir blåsta och vi vill se till att avtalet respekteras. Hur det ska göras vill vi utveckla i förhandlingar med arbetsgivarna, säger Tommy Andersson.

Uppskjuten strejk

I måndags gjorde medlarna bedömningen att det behövs ytterligare två veckor för att komma fram till ett avtal i byggbranschen. Det är statliga Medlingsinstitutet som fattar beslutet på medlarnas inrådan. Lagstöd finns i mbl:s § 49.

Sedan år 2000 har tre tidigare konflikter skjutits upp på samma sätt. De inblandade facken var då Seko, Elektrikerna och Svensk Pilotförening.