Arbetsförmedlingen ska konkurrensutsättas fullt ut.  Stödet till arbetsgivare som tar emot arbetslösa ska förenklas. Yrkeshögskolan och yrkesvux, det vill säga yrkesutbildning hos komvux, ska byggas ut.

Det är tre förslag som Svenskt Näringsliv för fram i rapporten ”Reformer för en träffsäker arbetsmarknadspolitik”.

I dag finns det 17 olika statliga stöd till arbetsgivare som tar emot arbetslösa. Det är så många att inte ens arbetsförmedlarna klarar av att hålla ordning på dem. Rundgången mellan stödformerna är mycket stor, enligt Svenskt Näringsliv som hänvisar till siffror från Statskontoret. Det vanligaste är att folk går arbete med stöd till ett nytt arbete med stöd.

Undantaget är nystartsjobben, som Svenskt Näringsliv ser som en förebild. Reglerna är enkla. Långtidsarbetslösa får stöd lika länge som de har varit arbetslösa. Arbetsgivaren kan anställa någon med stöd på egen hand. Subventionen motsvarar nästan halva lönekostnaden. Det är mindre än i andra stödformer, men nystartsjobben har ökat kraftigt ändå.

Nationalekonomen Li Jansson, som har skrivit rapporten, drar slutsatsen att det beror på att reglerna för nystartsjobb är mer flexibla.

Rapporten presenterades tidigare i dag. Ylva Johansson, arbetsmarknadspolitisk talesperson (S) medverkade. Hon vill ge Arbetsförmedlingen friare händer. Regeringens detaljstyrning av Arbetsförmedlingen ska ersättas av resultatstyrning. Hon vill också att arbetslösa ska få hjälp från första dagen.

Ylva Johansson och Li Jansson verkade överens om att parternas egna omställningsorgan, TRR för tjänstemän och TSL för privatanställda, lyckas bättre än Arbetsförmedlingen, även om TRR och TSL har ett lättare uppdrag i och med att de tar hand om uppsagda som har just har blivit arbetslösa.

– Arbetsförmedlingens huvuduppdrag är att se till att arbetsgivarna får tag i arbetskraft. Det andra uppdraget är att se till att arbetslösa får jobb, men om inte företagen får tag i arbetskraft finns det inga jobb att förmedla, sa Ylva Johansson.

Siffror ur rapporten

• 338 000 personer externrekryterades till jobb hos privata och offentliga arbetsgivare 2011. Av dem hade 200 000 tidigare varit utan jobb. Bara knappt 29 000 av dem fick jobb via Arbetsförmedlingen och de fick främst tillfälliga jobb. 68 000 människor fick jobb via kontakter och 78 000 som fick jobb tog kontakt med arbetsgivaren direkt.

• Bara elva procent svarar att de har förtroende för Arbetsförmedlingen i den västsvenska Medieakademins Förtroendebarometer 2013. Förtroendet har sjunkit från 23 procent 2004.

• Den statliga arbetsmarknadspolitiken kostade 32 miljarder kronor förra året. Den kommunala arbetsmarknadspolitiken kostade ytterligare knappt sju miljarder. 85 procent av kommunerna driver egen arbetsmarknadspolitik, en följd av att fler arbetslösa lever på socialbidrag.

• Fyra av tio företag har inte kunnat växa därför att de har svårt att rekrytera nya medarbetare. Detta enligt Svenskt Näringslivs enkät.