De som deltar i arbetsmarknadsutbildning får högre inkomster än de som får en praktikplats av Arbetsförmedlingen.

Det är en av slutsatserna i rapporten ”Effekter av arbetspraktik” från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

En annan är att Arbetsförmedlingen skickar ut fel människor på praktik. De skulle få jobb snabbare om de fick gå en arbetsmarknadsutbildning i stället. I gengäld skulle de som verkligen går en arbetsmarknadsutbildning klara sig lika bra med en praktikplats.

Det mest effektiva vore att helt enkelt låta deltagarna byta plats med varandra.

Arbetsmarknadsutbildning i stället för praktik skulle dessutom innebära högre inkomster för deltagarna. Årsinkomsten skulle bli 16 000 kronor högre ett år efter utbildningsstarten och 21 000 kronor högre två år efter start.

De som verkligen deltar i arbetsmarknadsutbildning skulle å andra sidan få 10 000 kronor mindre första året och 14 000 kronor mindre andra året.

Praktik är effektivare för att få folk i arbete på kort sikt, inom ett halvår. På längre sikt är arbetsmarknadsutbildning effektivare. Men de som deltar i utbildning har något bättre utgångsläge.

Arbetspraktik förkortar arbetslösheten något, i genomsnitt med sex procent. Men det finns stora skillnader mellan olika grupper. Kvinnor och yngre har största nytta av praktiken. Funktionshindrade och generation 50-plus har minst nytta av praktiken.

– Det tycks ha gått något bättre för dem som gjorde arbetspraktik. Men den viktigaste lärdomen är sannolikt att effekterna kan variera påtagligt. Det beror exempelvis på vilka som gör praktik, när de gör den och inom vilket yrke, säger Anders Forslund som har skrivit rapporten tillsammans med Linus Liljeberg och Leah von Trott Zu Solz.

Rapportförfattarna har studerat data om knappt 106 000 individer mellan 20 och 60 år som deltog i minst 30 dagars praktik.