Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström ska kallas till riksdagen för att förklara vad regeringen tänker göra åt arbetslösheten.

De tre rödgröna partierna ställde kravet i ett gemensamt initiativ och fick de borgerliga med sig. De pekar på att Arbetsförmedlingen skickar tillbaka miljardbelopp till regeringen samtidigt som mer än 400 000 människor går arbetslösa.

– Det beror på att regeringen har satt upp ett alldeles för strikt regelverk för hur pengarna får användas. I princip måste man bli långtidsarbetslös innan man kan få några insatser från Arbetsförmedlingen, säger Ylva Johansson (S), vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet.

De rödgröna anser att regeringen inte gör någonting åt arbetslösheten. Det kommer så få förslag från regeringen till riksdagen att arbetsmarknadsutskottet har ställt in sex av 13 möten hittills i år.

– Vi har inget att göra. Och när vi har möten är det mest EU-ärenden på dagordningen.

Hon tror att det i själva verket är finansdepartementet och Anders Borg som styr arbetsmarknadspolitiken.

– Därför tycker inte regeringen att det är något problem att Arbetsförmedlingen skickar tillbaka en massa pengar. Sådant gläder finansdepartementet, men problemet är att de arbetslösa inte får hjälp, säger Ylva Johansson och fortsätter:

– Det stora problemet är att det blir flera miljarder över på anslagen till aktiva insatser som praktik och utbildning. Det här är pengar som regeringen har anslagit för att arbetslösa ska få hjälp att komma i arbete.