Arbetsgivarna säger ja medan facken avvisar budet från industrimedlarna. Avtalsförslaget innebär en kostnadsökning på 6 procent under tre år. Tanken är att 0,5 procent ska användas till delpension och arbetstidsförkortning. Resten ska enligt budet läggas på lönehöjningar.

– Vi säger ja till avtalsvärdet, men för att det ska bli ett avtal är förutsättningen att en del andra frågor blir lösta. Det handlar om delpension och för oss är det viktigt med flexibilitet och variation av arbetstiden. Vi måste hitta en balans där det finns arbetsgivarvärden, säger Anders Weihe, förhandlingschef i arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen.

IF Metalls ordförande Anders Ferbe säger:

– Avtalsvärdet är för lågt särskilt för en avtalsperiod på 36 månader. Det saknas en lösning på delpensionerna och på föräldralönefrågan. I budet finns heller inget krontalspåslag för dem med löner under 25 000 kronor i månaden. Och vi saknar ett resonemang om lägsta löner.

Det var i torsdags som parterna i industrin fick en hemställan från opo – de opartiska ordförandena – som är medlare utsedda för fack och arbetsgivare som förhandlar enligt Industriavtalet. I dag, lördag, klockan 13 gav fack och arbetsgivare sina svar.

För IF Metalls teknikområde är de årliga påslagen enligt budet från opo 1,5, 1,5 och 1,6 procent. Till det kommer måltal för andra och tredje avtalsåret på 0,4 och 0,5 procent. Det betyder att det finns garantier för extra lokala löneökningar på 0,4 procent under det första avtalsåret och 0,5 under det andra. Det ska de lokala parterna kontrollera när de två avtalsåren går mot sitt slut.

På IF Metalls teknikområde ska de 0,5 procenten användas till att bygga upp ett system för delpension. Medan samma pengar på andra avtalsområden är tänkta att bekosta arbetstidsförkortning.

GS ordförande Per-Olof Sjöö berättar att hans fack även säger nej till budet. Förutom att avtalsnivån är för låg pekar GS bland annat på att det saknas ett krontalspåslag i hemställan.

– Dessutom har vi ett speciellt krav för skogsavtalet och det är att vi vill ha bättre insyn och avtalskontroll. Och det är bland annat med anledning av skogsarbetarna från Kamerun som råkat illa ut, säger han.

Unionens ordförande Cecilia Fahlberg säger att tjänstemannafackets avtalsdelegationer börjat misströsta och ifrågasätta om avtalsperioden ska vara treårig.

– Vi går inte med på tre år till vilket pris som helst. I hemställan saknar vi individgaranti och ökningar av lägsta lönerna. Dessutom vill vi ha en utökning med en månad när det gäller föräldrautfyllnaden.

I hemställan ligger löneökningarna till tjänstemännen något lägre och det beror på tjänstemän vanligtvis har en bättre lokal löneutveckling. För tjänstemännen är de föreslagna årliga löneökningarna 1,3, 1,3 och 1,4 procent.

I ett pressmeddelande förklarar Sveriges Ingenjörer att budet är alldeles för magert och att det saknas förbättringar av den lokala löneprocessen och förlängd föräldralön. Samtidigt tycker ingenjörsfacket att det är bra att delpensionen finns med, men den måste göras tydligare.

Även Livs berättar om sitt ställningstagande i ett pressmeddelande. Ordförande Hans-Olof Nilsson slår fast att värdet av avtalsförslaget är för lågt och att Livs inte accepterar en procentuell löneökning utan vill ha ett krontalspåslag.

Fakta

Om hemställan från opo lett till avtal så hade märket för den övriga arbetsmarknaden hamnat på 6 procent under tre år. I det ingår löneökningar på 5,5 procent och 0,5 procent till delpension eller arbetstidsförkortning.

För IF Metall var potterna enligt hemställan under de tre åren: 1,5, 1,5 och 1,6. Till det kommer måltal på 0,4 och 0,5 procent och det är en garanterad löneglidning. Om lönerna på en verkstad under första avtalsåret ökat med 1,8 procent, vilket är 0,3 över potten och 0,1 under måltalet, så får de anställda på verkstaden ytterligare en löneökning på 0,1 procent när första avtalsåret är slut.

Även om tjänstemännen har potter som är lägre beräknas avtalsvärdet för dem också till 6,0 procent under de tre åren. Tjänstemän brukar få större lokala påslag för att de har en årlig löneöversyn som inte är siffersatt. Tjänstemännens potter ligger på 1,3, 1,3 och 1,4 procent.