det blir inte enklare än såhär
vi kan inte röra oss närmare
gatorna är gator
fabrikerna är fabriker
människorna är människor

det är hit vi nått
till en höstnatt i en glänsande våt stad
bilarna är bilar
gatlyktorna är gatlyktor
asfalten är asfalt

det är härifrån vi rör oss vidare
mot nya städer    människor    drömmar
där gatorna är en rörelse
fabrikerna våra
och människorna kamrater på väg
mot samma folkkök

Jenny Wrangborg