Förhandlingarna mellan LO och Svenskt Näringsliv om avtalsförsäkringar och om föräldrapenningtillägget drar ut på tiden. Förhoppningen var att ha en färdig uppgörelse sista februari.

– Det är en del komplicerade frågor som tar mer tid. Men det går fortsatt framåt och jag tror att vi har goda förutsättningar att komma fram till något som båda parter kan acceptera, säger Christer Ågren, vice vd hos Svenskt Näringsliv.

Centralorganisationerna försöker finna en lösning på fackliga krav som rör avtalspensionen, arbetsskadeförsäkringen och ett föräldrapenningtillägg på 10 procent av lönen under sex månader.

Christer Ågren vill inte gå in på vad som är besvärligt och svårt att komma överens om. Han säger:

– Vi fortsätter förhandla för att se om vi kan knyta ihop den här säcken.

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson är inte lika positiv. Han säger att det verkar vara problem med alla förslag som kostar pengar. Samtidigt ser han att det är viktigt att nå något resultat så att förhandlingarna mellan centralorganisationerna inte står i vägen för förbundsförhandlingarna.