Drygt 100 000 medlemmar i Kommunal arbetar delade turer. Många undersköterskor, vårdbiträden, bussförare och personliga assistenter jobbar ett morgon- och ett kvällspass med ett antal håltimmar mitt på dagen.

Tiden mellan arbetspassen är fyra timmar i genomsnitt. Det är inte ovanligt med arbetsdagar på 13 timmar. Det är inte heller ovanligt att dessa arbetsdagar följs av ett tidigt arbetspass dagen därpå.

Kommunals utredare Kristina Mårtensson och Yeshiwork Wondmeneh redovisar siffrorna i ett faktaunderlag till Kommunals kongress i slutet av maj.

– Arbetsvillkoren med ofrivilliga och obetalda håltimmar är oacceptabla. 90 procent säger att det är svårt att använda håltimmarna mitt på dagen på något vettigt sätt. Många blir kvar i personalrummet på jobbet eftersom det tar för lång tid att åka hem. Barnen och familjelivet drabbas hårt, säger Annelie Nordström, Kommunals ordförande, i ett pressmeddelande.

Nya siffror som tidningen Kommunalarbetaren har tagit fram visar att delade turer ökar. 2010 svarade 75 procent av Kommunals sektioner inom vård och omsorg att medlemmarna arbetar delade turer.

Nu är siffran uppe i 90 procent.

Fyra av fem som arbetar delade turer får inte ett öre för det påtvingade uppehållet mellan arbetspassen. Undantaget är bussförarna. I deras avtal finns en bestämmelse om ersättning för väntetiden mellan arbetspassen.

Kostnaden verkar inte avskräcka bussbolagen. Delade turer är vanligast i bussbranschen. 51 procent av bussförarna har sådana arbetsdagar. Inom äldreomsorgen är siffran 45 procent, i hälso- och sjukvård 19 procent och inom personlig assistans 13 procent.

Kommunal har lyft delade turer i flera avtalsrörelser. Förra året tillsatte Kommunal och motparten SKL en gemensam arbetsgrupp. Ännu har den inte presenterat några resultat.

I årets avtalsrörelse är delade turer Kommunals högst prioriterade fråga vid sidan av lönerna.

Kommunals rapport grundas två enkäter: en webbenkät till 12 000 slumpvis utvalda medlemmar. 47 procent svarade. Dessutom valdes 5 394 medlemmar ut för telefonintervjuer sent i höstas. 75 procent av dem svarade på frågorna.

Nio av tio negativa

• 24 procent av Kommunals kommunanställda medlemmar och 22 procent av de privat anställda har delade arbetspass på schemat. Arbetsgivarnas motiv för att schemalägga delade turer är att spara pengar.

• Inom äldreomsorgen jobbar 45 procent av medlemmarna delade turer. Norrbotten hamnar i topp med nästan 80 procent som jobbar delade turer. Stockholm ligger lägst med drygt 25 procent.

• Delade turer är en hälsorisk. Fyra av tio säger att de känner stress och trötthet varje dag. Det visar en studie från stressforskningsinstitutet i Stockholm.

• Korta scheman gör det svårt att planera livet. Folk vet inte när de ska vara lediga.

• Nio av tio är negativa till delade turer. Det är svårt att använda uppehållet mellan passen till något vettigt. Fritiden, det sociala livet och familjelivet påverkas negativt.