LO vill ha 40 000 platser i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning i år – fyra gånger så många som 2012.

I början av 2007 deltog 17 procent av alla arbetslösa som var inskrivna i program i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning. I december 2012 hade andelen minskat till 5,5 procent.

– Arbetsmarknadsutbildning är ett viktigt instrument för att undvika flaskhalsar på arbetsmarknaden och främja strukturomvandlingen. Regeringens dränering av arbetsmarknadsutbildningen riskerar att allvarligt försämra Sveriges förmåga till omställning i lågkonjunkturer, särskilt som man också försämrat möjligheten att kvalificera sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen, säger LO:s ordförande Karl Petter Thorwaldsson.

I den nya LO-rapporten ”Aktivera arbetsmarknadspolitiken” står det att 70 respektive 77 procent av dem som fullföljde en arbetsmarknadsutbildning 2005 och 2006 fick jobb efter utbildningen.

LO vill se också se en satsning på förberedande arbetsmarknadsutbildning. Det kan vara sådant som yrkesorientering, kartläggning, yrkessvenska, validering och nivåtester. Därifrån kan deltagarna gå vidare till yrkesinriktad utbildning.

LO vill ha utbildningar i samverkan med arbetsgivare för att garantera de ger kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. Utbildningarna ska anpassas efter den arbetssökandes kompetens och förmåga.

LO vill också göra det möjligt för alla arbetslösa som behöver att läsa in gymnasiet utan att behöva ta lån.

LO vill avskaffa fas 3. I stället ska deltagarna i första hand erbjudas subventionerade jobb som beredskapsarbeten och plusjobb med avtalsenlig lön. Taket för lönesubventionerna ska höjas för att ”möjliggöra jobb i befintliga lönelägen”.

– Att som regeringen gjort sänka skatter och arbetsgivaravgifter, samt att försämra arbetslöshetsförsäkringen, leder till att fler jobb blir lågbetalda och lågproduktiva. Det är knappast den typen av politik, och att förpassa arbetslösa till Fas 3, som byggt Sverige konkurrenskraftigt. Sverige behöver en mer aktiv arbetsmarknadspolitik som stärker den arbetslöse och förbättrar chanserna att få jobb, säger Karl-Petter Thorwaldsson.