Män har ökat sin andel av det obetalda hemarbetet med åtta minuter per vardagsdygn under de senaste 20 åren. Arbetet frågade partiledarna hur de skulle vilja snabba på utvecklingen och hur mycket tid de själva lägger ner på hemarbetet.

Fredrik Reinfeldt (M):

– Jag vill att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att öka kvinnors möjligheter att gå upp i arbetstid har vi bland annat infört jobbskatteavdraget och rut-avdraget. Jobbskatteavdraget ökar kvinnors drivkrafter till arbete och ger ett vårdbiträde en extra månadslön i skatte­sänkning. Eftersom det fortsatt är så att kvinnor tar ett större ansvar för arbete i hemmet kan rut-reformen antas ha större påverkan för kvinnor. Enligt Skatteverket var ungefär 60 procent av rut-användarna år 2010 kvinnor.

Stefan Löfven (S):

– Snabba på utvecklingen kan man göra genom att själv eftersträva ett så jämställt förhållande som möjligt och att prata om betydelsen av att dela på ansvar.

– Vi delar ungefär lika på hemarbetet totalt sett över tid – med variation åt båda håll beroende på situation och med lite olika fördelning beroende på uppgift.

Gustav Fridolin (MP):

– Det vi politiker kan göra för ett mer jämställt vardagsliv är att värna om och bygga ut de samhällsfunktioner vi byggt upp för att ge kvinnor och män samma förutsättningar – som barnomsorgen och äldreomsorgen – och att arbeta aktivt för en ekonomisk politik med jämställda löner och jämställt föräldraskap. Mycket av ojämställdheten i familjen kommer med första barnet. Därför är insatser för ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen, genom att vika fler månader till pappan och ge bättre ersättning, viktigt.

– För min egen del tror jag inte man kan recensera sig själv i en relation. Det kan nog bara ens partner göra. Jag tror inte jag är bättre man än någon annan, men gör mitt bästa för att bli den bästa i just vår lilla familj.

Jonas Sjöstedt (V):

– Vi vill individualisera föräldraförsäkringen. Om föräldrarna delar lika på att vara hemma med barnen de första åren, så underlättar det att man delar lika även senare. I dag är systemet som upplagt för att pappor ska kunna frånsäga sig ansvaret. Vi behöver också lagstifta om rätt till heltid, så att inte kvinnor hänvisas till att jobba ofrivillig deltid och ta ansvar för hemmet.

– Både min fru och jag arbetar heltid och vi delar på arbetsuppgifter som tvätt, städning och matlagning. Vi försöker dela så lika som möjligt, men jag sköter mer av tvätten och min fru mer av inköpen av mat. Städar gör vi tillsammans.

Jimmie Åkesson (SD):

– Det finns nog ingen snabb lösning eftersom det till viss del handlar om människors yrkesval och att kvinnor oftare arbetar deltid. Det är fullt naturligt att en familj väljer att göra det man förlorar minst pengar på, i synnerhet gäller det för uttaget av föräldrapenning och vid vård av sjukt barn. Vi är emot politisk klåfingrighet i form av tvång avseende uttag av föräldrapenningen eller andra styrmedel som inskränker de vuxna familjemedlemmarnas rätt att forma sin vardag som det passar just dem.

– Både jag och min sambo pendlar och har många resdagar. Vi turas om i hemmet utifrån vem som för tillfället tillbringar mest tid hemma.

Annie Lööf (C):

– När det gäller möjligheter för ökad jämställdhet i hemmet jobbar Centerpartiet och alliansregeringen med flera verktyg som exempelvis rut-avdrag och jämställdhetsbonus.

 

 

Folkpartiledaren Jan Björklund avböjer att svara, och Kristdemokraternas Göran Hägglund tycker frågan är fel ställd.

– Hur folk delar upp hemarbetet är inget som politiker styr över, hälsar Göran Hägglunds pressekreterare Johan Ingerö.