Foto: Louise Hårdstedt

… Lars Towman, familjerådgivare hos Attendo i Stockholm? Och varför kommer man till dig för att prata?

– Det handlar om relationer som strular, det är huvudskälet man söker för. Det är det familjeråd­givningen är avsett för.

Vilket är det vanligaste problemet i de relationer som du möter?

– Tid, och brist på densamma. Folk upplever att de har för mycket att göra, som att träna och jobba. Ofta har man långa resor till och från arbetet. Ansträngd ekonomi är också ett vanligt problem.

Hur uppstår konflikterna?

– Man kan hårdra det och säga att någon i en relation upplever en orättvisa, att den har mycket större arbetsbörda än vad partnern har. Då börjar ofta diskussio­nerna om disk och dammsugning. Och pratar man inte om problemen trappas konflikten upp i stället för att närma sig en lösning.

Om problemen kommer krypande, hur undviks en konflikt?

– Jag jobbar egentligen inte med tips. Men visst, kommunikation och då framförallt att lyssna på din partner är viktigt. Det låter kanske lite märkligt att inte ge tips, men sådana kan man hitta på en hemsida. Det räcker inte alltid, bilden är för det mesta mer komplex. Poängen är att familjen måste komma på lösningen själva. Det är de som ska förstå sina problem, inte jag egentligen.

FOTNOT: Kommuner måste enligt lag kunna erbjuda sina invånare familjerådgivning. Antingen i egen regi eller via förmedlade tjänster. Till familjerådgivningen kan man komma ensam, som par eller familj. Kostnaden varierar mellan kommunerna.