Som stilist är Birger Vikström svårslagen. Han är en sån dribbler. Åtta böcker kom han ut med under sin korta livstid (1921–1958), varav två har återutgivits: norrlandsskildringen De lyckliga åren och den oförlikneliga sjörövarskrönan Dubbelkrut, försedd med hans egna teckningar.

Författaren Peo Rask har nu grävt i kvarlåtenskapen och hittat material till ytterligare två böcker, opublicerat och sånt som stått i tidningar: Mitt namn är Birger Vikström. Så enkelt är mitt elände! och Vild norrlänning tar till orda (bägge Black Island Books). Prosan är daggfrisk och hela femtitalet kommer en till mötes, såväl stad som landsbygd. Dessutom en fräsig självbiografi om det kringflackande livet innan han började på Brunnsviks folkhögskola.

Här är en typisk reflexion, kåserande men med ett hjärta så stort att det vill vända på världsordningen:

”Varje natt finns det människor i Stockholm som förgäves jagar efter husrum. Kamelen och nålsögat är en gammal liknelse som inte passar. Nej, bättre då att säga att det är lättare för en fattig sate att skaffa sig husrum i de lappländska fjällen än i Stockholm. Får den vägfarande i Norrland syn på ett hus eller en lappkåta så har han bara att kliva in och göra det bekvämt för sig. Den nattlige trottoarfararen i Stockholm ser massor av hus men han får ändå fortsätta sin tröttsamma vandring. Jag skall här framlägga ett förslag som sannerligen inte framlägges varje dag i Stockholm: låt tillverka dublettnycklar till alla stadens kontorslokaler, biografer, kyrkor och banker. Dela sedan ut ett lämpligt antal av dessa dublettnycklar till alla husvilla i Stockholm. Låt dem disponera allt sådant utrymme nattetid. Låt dem lägga sina trötta huvuden i ro mot huvudböcker och annat som kan finnas till hands. Låt dem vila sina magra ben i de mjukaste länstolarna. Ja, varför inte, låt dem även roa sig med att hålla affärslivet igång nattetid. De kan med säkerhet själva acceptera växlar och utbetala pengar på checkräkningar. Det kommer att bli ett uppsving i affärslivet av oanade mått.”

Torsdagen den 7 mars kl 18 anordnas ett program på ABF Stockholm där Vikström presenteras i helfigur av Peo Rask och av Bert Linné, tidigare bibliotekarie vid länsbiblioteket i Luleå. Kvällen har fått rubriken Vild norrlänning, och säkert kommer böckerna att finnas till försäljning. Annars kan man vända sig till förlaget: www.blackisland.se Det är fri entré.

Seminarium om Birger Vikström den 7 mars

Läs kallelsen här!

Länk till förlaget här.