Det är lättare att få rätt mot Försäkringskassan i domstol i nordligaste delen av landet än i storstadsområdena. Nu ska orsakerna undersökas.

Frågan är alltså om alla är lika inför lagen när ett sjukförsäkringsärende prövas i domstol. Domstolsverkets statistik visar nämligen att knappt 40 procent av de överklagade ärendena leder till ändring vid förvaltningsdomstolen i Luleå. I Stockholm är andelen drygt 10 procent.

Varför variationerna är så stora ska nu undersökas av Inspektionen för socialförsäkringar (ISF), skriver Dagens Nyheter.

– Det kan finnas naturliga förklaringar, men det vet vi inte förrän vi tittat mer i detalj. Det skulle kunna vara så att det fattas fler felaktiga beslut för de boende i Luleå än i Stockholm. Vi kan inte avskriva den möjligheten, säger ISF:s generaldirektör Per Molander.

Gången är att den som ansökt om sjukpenning eller annan ersättning och fått nej kan få beslutet överprövat inom Försäkringskassan. Om man fortfarande får nej kan man begära rättslig prövning.

Enligt en uppsats i förvaltningsrätt vid Stockholms universitet, skriven av Valerie Behrad, kan skillnaderna vad gäller domstolarnas beslut om sjukersättning bero på brister i de medicinska underlagen i kombination med att lagbestämmelserna lämnar utrymme för tolkningar.