En av tio arbetslösa i Sverige lever i allvarlig materiell fattigdom. Andelen har ökat sedan 2008. Av dem som har ett jobb lever inte ens en procent i materiell fattigdom.

Det framgår av nya EU-siffror om levnadsförhållandena i medlemsländerna. Andelen materiellt fattiga är lägst i Sverige och Luxemburg – högst i Lettland och Bulgarien.

I Bulgarien lever nästan halva befolkningen i allvarlig materiell fattigdom. I eurokrisens spår ökar fattigdomen i länder som Italien, Grekland, Ungern och Litauen.

EU-statistiken visar tydligt på skiljelinjen mellan dem som har jobb och dem som inte har jobb i Sverige. De arbetslösa har det ännu tuffare i andra EU-länder. I hela EU lever var fjärde arbetslös i materiell fattigdom.

Allvarlig materiell fattigdom innebär enligt EU:s definition att man inte klarar av att betala fyra av nio utgiftsposter, som till exempel att betala oförutsedda utgifter, ha en bostad som är tillräckligt uppvärmd och ha råd med en veckas semester per år.