Henrik Boman och Thomas Dahlberg från Plåtslageriernas riksförbund skriver att de vill få ytterligare ökad handlingsfrihet när det gäller våra avtal, framför allt när det gäller lönesättningen.

Byggnads blir inte förvånade men vi känner oss ändå nödgade att förklara varför individuell lönesättning inte är bra, varken för våra medlemmar eller för PLR:s medlemsföretag. Vi tycker också att det är fel fokus i avtalsrörelsen.

Plåtslageriernas Riksförbund menar att de vill belöna den anställde som ”gör det där lilla extra” eftersom det skulle motivera arbetstagaren att ta större ansvar och öka lönsamheten för företaget. Det är ett gammalt argument som inte håller.

Den samlade forskning som finns kring effekterna av en mer individbaserad lönesättning slår fast att ökad individbaserad lön inte ökar den anställdes arbetsmotivation. Dessutom kan man konstatera att det inte heller skapar positiva ekonomiska effekter, vare sig för arbetstagaren eller för företaget.

Tvärtom kan en mer individbaserad lönesättning innebära problem. Det är dyrt och krävande för företagen och det ställer höga krav på ett fungerande ledarskap. Det finns uppenbara problem, till exempel att det inte finns någon objektiv individuell lönesättning, det vill säga det är alltid till syvende och sist den lönesättande chefens subjektiva bedömning av vad medarbetarna gör och inte gör som avgör lönen.

Det är svårt att sätta fungerande kriterier för vad som ska påverka lönen. Det duger inte med ”den som gör det där lilla extra”. Det finns också risker för sämre samarbete och lärande i arbets­gruppen. Om det dessutom uppstår löneskillnader i gruppen som upplevs som orättvisa kan de rentav fungera kontraproduktivt för verksamheten.

Om Plåtslageriernas riksförbund verkligen har en ambition att även de anställda ska ha inflytande över lönenivån och den lokala lönebildningen så borde man istället försvara de lönesystem vi har i dag. Dessa löneformer bygger ju faktiskt på de resultat och den prestation som arbetslagen skapar tillsammans. Eftersom Byggnads är övertygade om att lagarbete och sammanhållning ger bästa resultat för både arbetsgivarna och slutkund, så är det också kollektivet som tillsammans ska få del av resultatet.

Byggnads tycker att diskussionen om individuell lönesättning är förlegad och att fokus istället bör läggas på de stora problem och utmaningar inom byggsektorn som vi parter borde lösa för att skapa ett samhällsbyggande i världsklass. Det gäller både arbetsmiljön och ordning och reda på våra arbetsplatser.

För Byggnads är det självklart vilken inriktning vi måste ha i avtalsrörelsen. Vår utgångspunkt är en bransch som bygger på ordning och reda, yrkes­kunskap, trygga anställningsvillkor och varaktiga relationer mellan anställda och arbetsgivare.

Torbjörn Hagelin
Avtalssekreterare Byggnads