Miljöpartiet som tillsammans med regeringen 2008 ändrade reglerna för arbetskraftsinvandring vill nu skärpa reglerna.

Samtidigt som riksdagen i dag debatterar arbetskraftsinvandringen, föreslår MP bland annat att det ska införas förhandskontroller av arbetsgivarnas seriositet och skärpt kontroll av arbetsgivarnas arbetserbjudanden.

MP vill också att arbetstagarnas beroendeställning till arbetsgivarna ska minskas genom att de ges möjlighet att söka nytt arbete om anställningen upphör.

”OECD har i en genomlysning visat att reformen i stort fungerar bra, men att missbruk förekommer. Det kommer upprepade larm om att kriminella och oseriösa arbetsgivare utnyttjar människor”, skriver Mara Ferm (MP) i en debattartikel i Aftonbladet. Hon är den som skött förhandlingarna med regeringen.

Riksdagsdebatten är begärd av Sverigedemokraterna. Deras företrädare Mattias Karlsson inleder med att kritisera de nya regler som gäller.

– En stor del tvingas leva under slavliknande förhållanden, systemet pressar lönerna och arbetslösa i Sverige, varav många med invandrarbakgrund, tvingas ut. Hög tid att regeringen och MP redogör för vilka åtgärder man är beredd att vidta och motiven bakom reformen, säger han.

Migrationsminister Tobias Billström är tvärtom stolt över reformen.

– Enligt OECD har vi det öppnaste systemet. Och det är viktigt att nämna att systemet inte lett till sänkta löner på den inhemska marknaden och inte heller någon massiv ökning av arbetskraftsinvandring, säger han.

Samtidigt framhåller han att missbruk ska förhindras och att människor inte ska utnyttjas.

– Arbetstagare ska ha rimliga villkor och självklart är det oacceptabelt att företag inte följer reglerna.

Socialdemokraternas Ylva Johansson är betydligt mer kritisk till systemet.

– Tobias Billström säger att villkoren förbättrats. Tillåt mig tvivla. Det finns flera exempel på människor som får arbeta sju dagar i veckan till månadslöner på 3 000-4 000 kronor. Protesterar de, så riskerar de att åka ut.

– Sverige ska vara ett öppet land, men vi behöver inte jobbtrafficking och lönedumpning och skamlöst utnyttjande av människor och det är regeringen som gett oss detta. Regeringen har riggat ett system som gör det mycket enkelt att utnyttja människor under otillständiga villkor, säger Johansson.

Miljöpartiets Maria Ferm försvarade förändringen av reglerna men framhöll samtidigt att det nu krävs skärpningar.

– Det finns allvarliga problem. Systemet måste förändras, kontrollen av arbetsgivare måste förändras, allt missbruk måste stävjas men lösningen är inte att riva upp reformen och försvåra för människor att komma hit, säger hon.

Sverigedemokraternas Mattias Karlsson hävdar att de ”extremt liberala” reglerna tränger undan svenskars möjlighet att få jobb.

– För att lösa problemen på arbetsmarknaden bör först och främst den inhemska befolkningen utbildas och omskolas, säger han.

Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt angriper både regeringen och Miljöpartiet hårt.

– Allianspartierna kan jag förstå. Det är iskall högerpolitik, där man använder arbetskraftsinvandring för att ställa arbetstagare mot varandra. Men Miljöpartiet är svårare att förstå.

– Ni är ansvariga för att de här människorna far så illa i Sverige i dag. Och menar ni allvar med att detta inte är acceptabelt, så måste ni säga: Förändra eller så kliver vi av. Annars är det hyckleri, säger Sjöstedt.