Göteborgs kommun anser att den som kan ta ut avtalspension från 55 år ska göra det innan han eller hon begär socialbidrag.

– Socialtjänstlagen är tydlig, säger Kaj Larsson, områdeschef vid socialnämnden i Norra Hisingen. Har du medel till din försörjning ska du använda dem innan du kan få ekonomiskt bistånd.

De medel Kaj Larsson syftar på är avtalspensionen, som arbetsgivaren bekostar för alla anställda som omfattas av kollektivavtal. Avtalspensionen är ett komplement till den allmänna pensionen som blir allt viktigare i takt med att den allmänna pensionen försvagas.

De flesta avtalspensioner går att ta ut redan från 55 års ålder. Men få använder den möjligheten. Att gå i pension så tidigt medför att den allmänna pensionen (som får tas ut tidigast från 61 års ålder) blir mycket mager.

Men det faktum att avtalspensionen alls går att ta ut från 55 år betyder att den som fyllt 55 ska göra slut på sin avtalspension innan socialbidrag kan komma i fråga, anser alltså socialnämnden i stadsdelen Norra Hisingen i Göteborg, som i höstas nekade en 57-årig arbetslös transportarbetare ekonomisk hjälp på den här grunden. Fallet uppmärksammades nyligen på tidningen Transportarbetarens hemsida.

Socialnämnden ändrade sig senare då det stod klart att det tar tre månader innan 57-åringen kan få den första utbetalningen av sin Avtalspension SAF-LO, som han har placerat i fonder hos en bank.

Men den här korrigeringen gjorde socialnämnden bara för den aktuella månaden, med hänsyn till att mannen  just då inte kunde få loss pensionspengarna, klargör Kaj Larsson.

– Om det här skulle bli ett löpande försörjningsstödsärende, och om mannen efter tre månader fortfarande inte har tagit ut pensionen, så har han inte tagit tillvara sina möjligheter till egen försörjning, resonerar Kaj Larsson.

57-åringen överklagade socialnämndens inledande avslagsbeslut till Förvaltningsrätten i Göteborg. Men eftersom socialnämnden sedan ändrade beräkningen av mannens inkomst (och beviljade ekonomiskt bistånd) har förvaltningsrätten i den dom som avkunnades igår, tisdag, inte tagit ställning till om kommunen kan tvinga fram ett förtida uttag av avtalspensionen.

Både Kaj Larsson och 57-åringen tycker att det är synd att Förvaltningsrätten inte tog ställning i den frågan.

– Jag kommer att gå vidare till kammarrätten, säger 57-åringen till Arbetet.

– Om människor som fyllt 55 måste ta ut sin avtalspension på fem år tvingas förmodligen fler till socialen när de blir ålderspensionärer och avtalspensionen är slut.

Claes Jansson, chef för försäkringsenheten vid LO-TCO Rättsskydd, känner inte till något fall där en domstol har prövat om man måste ta ut avtalspension från 55 år innan man kan få socialbidrag.

– Det beror troligen på att andra socialnämnder inte har tolkat lagen så som socialnämnden i Norra Hisingen gör.