Den norska journalisten Øivind Strømmen har skrivit en  bok som inventerar den europeiska högerextremismen av idag. Nu finns den också på svenska: Det mörka nätet. I ett offentligt samtal häromdagen med Mattias Gardell och historikern Henrik Arnstad, som snart utkommer med boken Älskade fascism, var Strømmen väldigt noga med att definitionerna inte får missbrukas, därför att högern ser olika ut i olika länder. ”Ska jag vinna debatten måste jag argumentera mot deras politik och inte mot en kategori jag har infört för att göra det lättare för mig själv.” Med andra ord att diagnosen ”fascism” måste användas exakt. Ett fenomen som både Arnstad och Strømmen var överens om var cancermetaforen: att likt Dansk Folkeparti likna vissa folkgrupper vid en svulst i samhällskroppen är ett säkert varningstecken.

Arnstads bok presenteras närmare när den kommer ut. Strømmen anbefalles särskilt därför att han visar hur de riktiga nyfascisterna arbetar metodiskt för att infiltrera den offentliga debatten och påverka politiken, till exempel genom konspirationsteorier, för att tvinga fram det slags överdrivna stränghet i myndighetsutövningen som Strømmen (i kontrast till skällsordet ”snällism”) etiketterar ”skithögismen”.

Ny fackbok

Det mörka nätet

Författare: Øyvind Strømmen
Översättning: Maja-Lena Johansson
Förlag: Molin&Sorgenfrei