En fascinerande liten bok är Vardagslivets politik av sociologen Asef Bayat. Han kan jättemycket om Egypten och Iran och beskriver hur det spontana motståndet ser ut och känns igen av de deltagande, utan att de därför behöver bygga en organisation (som snabbt skulle spåras upp och slås ner med våld). Det handlar t ex om strategier för hur kvinnor förhåller sig till tvånget att bära hijab eller på andra sätt envetet vinner tillträde till sektorer som är stängda för andra än män. Han har också i en annan av bokens uppsatser en inkännande beskrivning av hur de fattigaste erövrar tillgång till samhällets infrastrukturer genom ”tyst intrång”. Boken fulländas av en rik intervju med Leila Brännström, som också stått för urvalet. Det enda som tynger ner framställningen är Bayats förkärlek för att strö in fakta av de mest skilda slag som dekoration utan att de tillför särskilt mycket till hans införstådda analys av gester och platser. Teheran verkar vara ett mycket märkligt ställe på jorden.

Ny bok

Vardagslivets politik

Författare: Asef Bayat
Översättning: Henrik Gundenäs
Redaktör: Leila Brännström
Förlag: Atlas (i samarbete med Fronesis)