Teknikföretagen levererar i dag sitt bud i årets avtalsrörelse: treåriga avtal och sammanlagt 4,5 procent högre kostnader för företagen under de tre åren.

IF Metall, Unionen och Sveriges Ingenjörer har tagit emot arbetsgivarnas bud inför industriförhandlingarna. Ökade arbetskraftskostnader på 4,5 procent ligger långt ifrån fackens krav på 2,8 procents löneökningar under ett år.

– Teknikindustrin upplever ett fortsatt efterfrågefall med omfattande neddragningar i många medlemsföretag. I detta bekymmersamma läge behövs stabila förutsättningar genom ett längre avtal med kostnadsökningar på en nivå som företagen kan bära, säger Teknikföretagens vd Åke Svensson i ett pressmeddelande.

När arbetsgivarna räknar i ”arbetskraftskostnader” innebär det att alla kostnader som ett nytt avtal för med sig ska räknas in. Den föreslagna avtalsperioden börjar den 1 april i år och stäcker sig till samma datum 2016.

IF Metalls kommentarer kommer senare i eftermiddag.