Arbetsgivarnas bud är bedrövligt dåligt och kommer inte ge fackens medlemmar reallöneökningar.

Det säger IF Metalls ordförande Anders Ferbe i en första kommentar till budet från arbetsgivarna i Teknikföretagen, Tekoindustrierna samt Industri och Kemi-gruppen.

– Det är väldigt tidigt att börja prata nivåer jämfört med tidigare avtalsrörelser, säger Anders Ferbe.

Budet överlämnades på onsdagseftermiddagen och det innebär kostnadsökningar på 4,5 procent under tre år. Löneökningarna ska enligt förslaget betalas ut vid två tillfällen.

I ett pressmeddelande säger Teknikföretagens vd Åke Svensson:

– Teknikföretagen upplever ett fortsatt efterfrågefall med omfattande neddragningar i många medlemsföretag. I detta bekymmersamma läge behövs stabila förutsättningar genom ett längre avtal med kostnadsökningar på en nivå som företagen kan bära.

Enligt Anders Ferbe står arbetsgivarna fast vid alla sina krav på försämringar, som för Teknikföretagens del bland annat handlar om att hela kollektivavtalet ska vara lokalt förhandlingsbart. IF Metalls ordförande säger också att arbetsgivarna inte tillmötesgått något av fackens krav med ett undantag.

– De öppnar för att diskutera pensionsavsättningarna och det är det enda som är positivt i budet, säger Anders Ferbe.

– Nivån på de föreslagna löneökningarna är alldeles för låg, men det är bra att arbetsgivarna nu kommit med ett motbud så att förhandlingarna kan sätta igång, säger Niklas Hjert, Unionens förhandlingschef, i ett pressmeddelande.

Avtalen i industrin går ut sista mars. En månad tidigare får parterna hjälp av de opartiska ordförandena.

IF Metall och de andra industrifacken kräver 2,8 procents lönehöjningar i ett ettårigt avtal. LO-förbunden vill också att alla som har en månadslön lägre än 25 000 kronor ska få ett krontalspåslag på 700 kronor.