Socialdemokraternas lägger i dag ett bra förslag om att sänka åldersgränsen för allmän förskola från dagens tre år till två år.

Det betyder att föräldrar som vill får större möjligheter att kombinera arbete och föräldraskap samtidigt som barnen får en bra start inför det kommande skolarbetet.

Men lite i skymundan ligger reformer som borde vara klart utsagda redan från början.

Här finns till exempel den udda uppdelningen att barn med en förälder som blir arbetslös inte får vara annat än en kort tid på förskolan.

Denna regel vill Socialdemokraterna enligt dagens förslag successivt fasa ut, och varför den inte genast ska tas bort är trots allt svårt att förstå.

Klokt nog ska hela förslaget vara finansierat så att kommunerna inte åläggs omprioriteringar eller nedskärningar på andra områden för att klara den föreslagna lägre gränsen för allmän förskola. Det betyder att barngrupperna inte riskerar att bli större.

Ändå är det svårt att inte låta tankarna gå till Kommunals kartläggning ”Har någon sett Matilda?” från tidigare i höstas. Den visade att barngrupperna i förskolan på trettio år har ökat från 7 till 20 barn.

(S) skickar alltså med pengar i förslaget som ska garantera att barngrupperna inte blir större, och i förslaget ligger också en utmärkt satsning på ökad kompetens hos förskollärarna.

Men den extra ambitionen att efter decennier av nedskärningar återfå en ökad kvalitet på våra förskolor genom ökad bemanning skjut på framtiden.