Att det är mer lukrativt att göra bildelar än att kränga dem har Chuck Hensley fått lära sig den hårda vägen – via plånboken.

För tre år sedan förlorade han sitt jobb på ett företag som tillverkade och levererade bildelar åt de stora amerikanska biltillverkarna. Efter att ha gått arbetslös i nära ett år fick han till slut ett nytt påhugg – som försäljare i en nyöppnad butik som säljer reservdelar för folk som vill fixa bilen själva.

Jobbytet innebar ett ganska rejält kliv i lönetrappan, men åt fel håll. Den nya lönen motsvarar knappt två tredjedelar av hans gamla fabrikslön.

Till en början jagade Chuck ivrigt andra, bättre betalda jobb, men med tiden kröp insikten fram att få av de lediga platserna erbjöd mer än butiksjobbet. Så det magra lönekontot har blivit något som han och familjen fått vänja sig vid. Borta är planerna på att ta ungarna till Disneyland, i stället är det olika sommarläger som diskuteras kring köksbordet.

På senare tid har tecknen på en återhämtning på USA:s arbetsmarknad blivit allt tydligare. Mycket uppmärksamhet har riktats mot att arbetslösheten fallit tillbaka till under åtta procent, och att 1,8 miljoner jobb tillkom under förra året.

Tillfrisknandets karaktär talas det däremot tyst om. Vilka nya jobb är det som skapas? På den punkten är slutsatserna mera nedslående.

Under nedgången förlorade fabrikspersonal, byggnadsarbetare och kontorsassistenter sina anställningar i rasande takt. Statistik visar att merparten av arbetstillfällena som försvann kan räknas till mellanskiktet på den amerikanska löneskalan.

Men sedan ekonomin har slagit i botten är det inte dessa jobb som kommit igen, utan den ökade sysselsättningen står att finna i en helt annan del av arbetsmarknaden. Det är notoriska låglönesektorer som handeln, restaurangbranschen och omsorgen som nyanställer.

Utvecklingen är delvis en förlängning och ett påskyndande av något som pågått i flera decennier. Ända sedan 80-talet står facklärda arbetare och lägre tjänstemän för en krympande andel av den samlade sysselsättningen i USA, medan enklare servicejobb och välbetalda specialistjobb brett ut sig. Skillnaden denna gång är att något påtagligt uppsving i de övre skikten inte märks av.

Ny anställning efter lång arbetslöshet, på ytan kan Chuck Hensley framstå som någon som studsat tillbaka efter krisen. Men under ytan framträder en annan bild. För att den ekonomiska återhämtningen ska nå hans privatekonomi krävs nya arbetstillfällen med en lön som räcker till mer än livets nödtorft.