Häpnadsväckande uppgifter kommer nu fram om hur den borgerliga majoriteten i Stockholm sålt ut förskolor och andra institutioner för struntsummor till personer som kunnat sälja dem vidare för tiotals miljoner.

Bland annat framgår att en stadsdelsnämnd redan 2006 påtalade att en avknoppning alltid måste kopplas till en upphandling för att säkerställa marknadsvärdet.

Trots det påstår Moderaternas Sten Nordin att ingen någonsin påtalade att fel begicks. Därför, menar han tydligen, kunde den styrande majoriteten gladeligen fortsätta förskingra skattebetalarnas egendom så länge, för en förskingring är det ju i normal vokabulär om man skänker bort andras egendom, även om åklagaren inte kunnat hitta en lagparagraf som passar.

Ytterligare en intressant aspekt är att de borgerliga fortfarande vägrar utreda hur kvaliteten påverkats. De förskolor och vårdcentraler det handlar om existerade ju inte bara som objekt för privatpersoner i ledande ställningar som ville bli rika. De bedrev ju också en verksamhet i form av sjukvård och undervisning.

Att Moderaterna nu vägrar utreda de kvalitetsmässiga följderna av sitt handlande visar tydligt att deras politik över huvud taget aldrig handlade om verksamhetens kvalitet.