Under sex år har vi hört regeringen upprepa att a-kassan måste hållas låg, annars söker de arbetslösa inga jobb. På motsvarande sätt skulle en höjd a-kassa få arbetslösheten att öka.

Den här a-kassepolitiken är, för att citera Anders Borg, att ”öka drivkrafterna till arbete”.

Men nu visar det sig att hela resonemanget var fel.

I två rapporter har TCO:s chefekonom Göran Zettergren och organisationens arbetslivsutredare Mats Essemyr gått igenom vad den ekonomiska forskningen verkligen säger om dessa så ofta upprepade påståenden från vår regering.

Och i denna breda granskning av ekonomisk forskning finner de helt enkelt inget stöd för finansdepartementets politik.

De avslutande orden i en av rapporterna är så anmärkningsvärda att de förtjänar att återges i sin helhet:

”På 1980-talet hade … Sverige den högsta ersättningsgraden, den högsta skattekilen, den högsta organisationsgraden och (enligt OECD) bland de striktaste anställningsskyddslagstiftningarna inom OECD. Samtidigt hade vi den högsta sysselsättningsgraden och bland den lägsta arbetslösheten i hela OECD.”

Nu väntar vi bara på att regeringen ska ta lärdom av världens samlade forskning och ändra sin politik utifrån erkända fakta.